Jouw wensen centraal

Voor veel mensen is het niet eenvoudig om de dood bespreekbaar te maken. Toch kan het een geruststellend idee zijn dat het helder is wat je wensen zijn, voor de mensen die achterblijven wanneer je komt te overlijden. Graag ben ik hiervoor de gesprekspartner: samen met jou en de mensen die jij bij het gesprek wilt betrekken laten we de verschillende onderwerpen die bij een uitvaart horen de revue passeren. Omega uitvaartzorg stelt een naslagwerk op waarin de wensen worden beschreven. Daarnaast wordt er een indicatie gegeven van de kosten die deze wensen met zich meebrengen en welke daarvan door een eventuele verzekering worden vergoed.

Juist omdat het zo belangrijk is dat je je prettig voelt bij degene die je toelaat in je persoonlijke omgeving op het moment dat er sprake is van een overlijden, wordt de mogelijkheid van een ‘voorgesprek’ vrijblijvend aangeboden.

Omega uitvaartzorg is er voor iedereen, maar heeft een werkwijze die van toegevoegde waarde kan zijn voor mensen die weten dat het levenseinde nabij is. Het is prettig om degene al te kennen die bij je thuis komt op een moment dat je je heel kwetsbaar voelt. Maar ook ik ervaar het als waardevol dat ik iemands stem nog heb gehoord, iemand een hand heb kunnen geven en heb kunnen spreken over wat in het leven wezenlijk voor hem of haar was.

Voorgesprek

Wil je vrijblijvend van gedachten wisselen over jouw uitvaartwensen? Graag ga ik met jou (en je naasten) in gesprek en draag ik mogelijkheden aan. Het verplicht je tot niets, maar geeft je wel de mogelijkheid te ervaren of de manier van werken en de wijze waarop vanuit Omega uitvaartzorg wordt gecommuniceerd bij je past.

Volgend op het gesprek krijg je een naslagwerk waarin je wensen zijn beschreven en een indicatie van de daarbij behorende kosten, maar ook welke daarvan door een eventuele verzekering worden vergoed.

Wil je je voorbereiden op een dergelijk gesprek? Vraag via het contactformulier het wensenboek aan. Het geeft je richting over de verschillende aspecten van een uitvaart waarover jij je een mening kunt vormen.

Uitvaart

Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid bied ik begeleiding en ondersteuning bij het maken van keuzes om invulling te geven aan het afscheid. Praktische zaken neem ik graag uit handen, als je dat wilt.

De groep mensen die zélf de regie wil houden over hoe een periode van afscheid nemen eruit gaat zien, wordt groter. Meer en meer is er de behoefte om invulling te geven aan eigen ideeën, die het afscheid passend maken voor degene die het leven los moe(s)t laten, maar ook voor diens naasten.

Vanuit Omega uitvaartzorg wil ik ‘verbinden in loslaten’: met oprechte aandacht in contact zijn met mensen. Daar de tijd voor nemen is wat mij betreft essentieel en daarom vanzelfsprekend.

Nagesprek

Wanneer je het prettig vindt om in de periode na de uitvaart van een geliefde samen met mij terug te kijken of te praten, dan is daarvoor alle gelegenheid.

Ook verwijs ik graag naar betrouwbare professionals waar ik positieve ervaringen mee heb, wanneer er behoefte is aan hulp of begeleiding. Denk aan bijvoorbeeld rouwbegeleiding, het afwikkelen van een nalatenschap of het plaatsen van een gedenkmonument.

Soms wil een familie mensen bedanken voor de steun en het medeleven, in de vorm van een kaartje of advertentie in de krant. Ook hiervoor geldt dat er geen enkele verplichting is, maar dat ik indien gewenst graag mogelijkheden aandraag.

Stervensbegeleiding

De dood is geen eenvoudig onderwerp. Mensen die in hun laatste levensfase zijn, vinden het soms belastend voor hun naasten om hierover met hen te spreken. Maar vaak zijn er wel veel onderwerpen die hen bezighouden. Vragen, wensen en soms onzekerheden of angsten. Het kan prettig zijn om dan met een onafhankelijk persoon te praten die ruime ervaring heeft met mensen die het leven los moeten gaan laten. Iemand die oprecht geïnteresseerd is in jou en de thema’s die jou bezighouden. Graag ben ik je gesprekspartner. Neem gerust vrijblijvend contact op om kennis te maken.