Omega Uitvaartzorg

Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid
samen vormgeven aan een passend afscheid

Verbinden in loslaten

In de uitvaartbegeleiding van Omega staat ‘verbinden in loslaten’ centraal: met oprechte aandacht, rust en openheid ondersteuning bieden aan mensen die te maken krijgen met afscheid nemen na een overlijden. Eigen inbreng en ideeën van naasten krijgen alle ruimte. De ondersteuning kenmerkt zich door betrokkenheid, het regelen van praktische zaken en het geven van oprechte adviezen.

Samen geven we vorm aan het afscheid, zodat het passend wordt voor degene die het leven los moe(s)t laten en troostend voor hen die achterblijven. Op momenten dat daaraan behoefte is, zal ik nabij ervaren worden en juist ‘onzichtbaar’ waar mogelijk of wenselijk.

Susanne Oomkens

Wat te doen bij overlijden

  1. Bel de huisarts.

  2. Breng familie en naasten op de hoogte van het overlijden.

  3. Neem contact op met Omega uitvaartzorg.
    Dag en nacht bereikbaar op 06 - 29 06 06 33.

  4. Samen stemmen we het tijdstip en de locatie af waar we elkaar ontmoeten.

  5. Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid geven we samen vorm aan een passend afscheid.

Susanne Oomkens

Oprecht geïnteresseerd zijn in mensen en graag dingen regelen. Het bleek een gedegen basis om in 2017 de opleiding tot uitvaartbegeleider te doorlopen. Sindsdien ben ik uitvaartvrouw.

Telkens opnieuw realiseer ik me wat een voorrecht het is om zo nabij mensen te mogen zijn op een intens moment in hun leven, namelijk bij het afscheid nemen van een geliefde of naaste. Soms voelt het alsof ik voor even onderdeel uitmaak van het betreffende gezin. Vanuit die nabijheid ga ik graag in gesprek, om samen tot mooie ideeën te komen. Daar zijn geen vaste formats voor. De wensen en ideeën van de naasten zijn voor mij leidend.

Van mij mag je verwachten dat ik mogelijkheden benoem waaraan je zelf misschien niet hebt gedacht, of waarvan je het bestaan niet kent. Samen kijken we wat passend is, wat de naasten in eigen beheer willen doen en waarvoor mijn hulp wordt ingeschakeld.