Kosten

Eigen wensen en ideeën zijn leidend bij het vormgeven van het afscheid. Voor de één is dat groots, voor de ander juist ingetogen. Iedereen maakt daarin andere keuzes. Juist deze persoonlijke keuzes zijn sterk van invloed op de kosten van de uitvaart. Vanuit dit oogpunt werkt Omega uitvaartzorg daarom niet met ‘vaste prijzen’ of ‘pakketten’.

Transparantie is belangrijk. Het uitgangspunt van Omega uitvaartzorg voor de tariefstelling is dat er een vast bedrag staat voor de begeleiding en dat nagenoeg alle overige diensten zonder winstoogmerk worden gefactureerd. Zodra de wensen rondom het afscheid bekend zijn, wordt een overzicht van de te verwachten kosten opgesteld. Met een eventuele verzekering is dan – in aanwezigheid van de familie – reeds contact gelegd, zodat helder is welke van deze kosten door de verzekering worden vergoed.

Verzekeringen

Het is goed om te weten dat iedereen keuzevrijheid heeft, ongeacht waar je eventueel verzekerd bent. Afscheid nemen kun je maar één keer doen. Juist daarom is het zo belangrijk dat je dan begeleiding krijgt van iemand waarbij je je prettig voelt. Er is geen enkele noodzaak of verplichting om een uitvaart te laten begeleiden door de onderneming waar de verzekering is afgesloten of die wordt voorgesteld door de verzekeraar. Veelal is het ook niet goedkoper. Wanneer dit wél het geval is, zal ik hierover vooraf informeren. Dit kan het geval zijn bij een natura uitvaartverzekering.